Eğitimde yeni bir dönem;Fırsatları arttırdık!

eĞİTİM TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ

Eğitim Teknolojileri Merkezi; Okulumuz öğrencilerinin ve  öğretmenlerinin eğitim öğretim süreçlerinde, öğretim faaliyetlerini planlanmaları ve teknolojiyi etkin kullanabilmeleri amacıyla öğretime destek amaçlı materyallerin ve online ders yazılımlarının geliştirilmesinde ve seçilmesinde ARGE merkezi uzmanları, bilişim teknolojileri öğretmenleri ve ilgili branş öğretmenleri ile işbirliği içerisinde çalışmaktadır.


Eğitim Teknolojileri Merkezi kapsamında sınıflarımızdaki 27 Adet Smartboard ve 34 Adet tBoard marka akıllı tahta ile bütün sınıflarımız teknoloji sınıfı haline getirilmiştir. Ortaokuldaki sınıflarımıza da sabit mini bilgisayarlar konulmuştur.  Bu sayede öğretmenlerin ve öğrencilerin daha verimli ders işleyebilmeleri için gerekli teknolojik yenilikler sınıflarımıza yansıtılmıştır.


6. ve7. Sınıf seviyesinde 1’e 1 Tablet uygulamasına başlanmıştır. Bu kapsamda ders içi içerik paylaşımı ve anlık soru ile kazanım kontrolü; derslere göre uygun proje ve sunumların hazırlanması; online ev ödevleri gibi bir çok interaktif ve mobil kullanım alanları oluşturulmuştur. Bu süreçte kullanılan teknik alt yapı, öğrenci tabletleri ve öğretmenlerin teknik ihtiyaçlarıyla ilgili destek Eğitim Teknolojileri Merkezi tarafından sağlanmaktadır.


Üç Boyutlu(3D) Teknoloji sınıfı ile bir çok ders içeriğinin 3 boyutlu canlandırılmış ve seslendirilmiş eğitim videoları öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunulmuştur.


Tablet Laboratuvarında 26 adet iPad, 1 Adet Smart Board akıllı tahta ve bilgisayardan oluşan etkileşimli ders ortamı oluşturulmuştur. Hazırlanan kullanım planı dahilinde sınıflar ders saatlerinde bu laboratuvarda interaktif ve mobil uygulamalarla ders işlemektedirler. Ayrıca Kısa Film Atölyesi ve Dijital Arts dersleri kapsamında öğrenciler buradaki iPadleri kullanarak yaratıcılıklarını geliştirecek aktiviteler yapmakta ve etkileyici ürünler ortaya çıkartmaktadırlar.


Tüm bu teknolojik gelişmelere temel olması için de okulumuzun network (ağ) sistemi tamamen yenilenerek yüksek hızdaki bu mobil uygulamalar için gerekli teknik alt yapı sağlanmıştır. Ayrıca 6 ve 7. Sınıf seviyesindeki tüm sınıflara yüksek kapasiteli Kablosuz Erişim Noktası konumlandırılmıştır. Network ve bilgisayar sistemlerini yönetilmesi, kontrolü ve iyileştirilmesi çalışmaları merkezimizce titizlikle yürütülmektedir.


Bu yeni öğretime yardımcı sistemlerin kullanımı konusunda merkezimizce öğretmenlerimize belirli sıklıklarda verilen hizmet içi eğitimler ve seminerler sayesinde tüm bu cihazların daha etkin kullanılması sağlanmaktadır.


Ayrıca Özel Arı Lisesi ve Özel Arı Fen Lisesi’ne de öğretimde yeni teknolojilerin kullanımı konusunda merkezimiz tarafından destek sağlanmaktadır. Bu kapsamda tüm öğretmenlerle 1’e 1 çalışmalar yapılmaktadır. Lise ve Fen Lisesi binasının bilgisayar ve network sisteminde de iyileştirme çalışmalarına başlanmış ve ileride kullanılacak teknolojileri için gerekli alt yapılar için planlanma işlemleri yürütülmeye devam etmektedir.


Merkezimiz tarafından gelişen teknoloji yakından takip edilmekte, ilgili konulardaki seminer, çalıştay ve fuarlar gibi etkinliklere katılınmaktadır.

 

 

KULÜPLER

KUlÜpLER HAKKINDA

DİJİTAL İÇERİKLER OLUŞTURMA
Kurslar kapsamında, mobil cihazlar kullanılarak, ödev, kısa film, fotoğraf albümleri, çizim çalışmaları gibi çeşitli materyaller dizayn edilmektedir.

Eğitim Teknolojileri Merkezi - 2014